Dia Internacional de les Dones

El passat mes de desembre l’Institut Gabriel Ferrater va rebre una dotació de 750€ del Fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, que promou mesures per a erradicar la violència sobre les dones.

Aquests diners han estat destinats a la compra de diversos llibres de temàtica feminista, des de còmics, novel·les i assajos fins a manuals de sexualitat.

Ja estan disponibles a la biblioteca i els teniu exposats per poder-los agafar en prèstec!

 

image00001image00002image00003image00004image00005image00006

Concurs de fotografia a la vista!

CONCURS DE FOTOGRAFIA 2019: ANY BROSSA

El concurs de fotografia que organitza l’Equip de la biblioteca pel curs 2018-19 girarà al voltant de la figura de l’artista Joan Brossa, en el centenari del seu naixement.

“Joan Brossa era poeta. Un poeta radical. Radicalment divertit, radicalment polític i sense límits formals. Per a ell, la poesia era un joc que es podia trobar en qualsevol racó o moment: en la rima d’un sonet, damunt d’un escenari, en un poema visual o en un objecte trobat al carrer. Tot era poesia en transformació, tot era un joc de mans perpetu on la imaginació revelava noves finestres a la realitat.”

L’objectiu del concurs és representar fotogràficament la poesia de les petites coses quotidianes, crear poemes objecte que tinguin com a fons d’inspiració el nostre dia a dia, jugar amb les paraules i les imatges, generar objectes quotidians nous, etc.

Premis: Un jurat format per professors/es de diverses matèries  valorarà les qualitats artístiques i creatives de les fotografies. Els premis s’entregaran durant la Diada de Sant Jordi.  La relació dels premis és la següent:

–  Premi al millor treball de Batxillerat i al millor treball d’ESO.

– Premi Instagram a la millor fotografia etiquetada amb els hashtags #BrossaGF  @bibliogf

Requisits de participació: Podran participar-hi tots els membres de la comunitat educativa del centre educatiu amb fotografies realitzades pels propis participants (en cas de dubte s’haurà de demostrar l’autoria). Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, indistintament, en un format de 13×18 cm. S’admetran fotocomposicions, fotomuntatges i manipulacions fotogràfiques directes o indirectes.

Cada participant podrà presentar-hi la quantitat de fotografies que hi vulgui. Cada fotografia es muntarà sobre cartolina blanca o negra DIN A4. S’haurà de presentar dins d’un sobre on hi constin les dades del participant: nom i cognoms de l’autor/a i la seva relació amb l’institut (ex.: alumne de 3r ESO, mare d’alumne de 1r de BAT, professora, etc.)

Per participar en la categoria d’Instagram cal ser seguidor del perfil @bibliogf

Pel fet de participar en el concurs, tots els participants autoritzen l’INSTITUT GABRIEL FERRATER, com a organitzador, a fer la difusió que consideri oportuna de les fotografies, fent constar sempre les dades dels autors o autores i el fet que han estat presentades al concurs. Les imatges estaran exposades a la biblioteca durant el mes d’abril.

Terminis: les fotografies es podran lliurar a la biblioteca o pujar a Instagram fins el dia 5 d’abril de 2019.