Concurs de fotografia a la vista!

CONCURS DE FOTOGRAFIA 2019: ANY BROSSA

El concurs de fotografia que organitza l’Equip de la biblioteca pel curs 2018-19 girarà al voltant de la figura de l’artista Joan Brossa, en el centenari del seu naixement.

“Joan Brossa era poeta. Un poeta radical. Radicalment divertit, radicalment polític i sense límits formals. Per a ell, la poesia era un joc que es podia trobar en qualsevol racó o moment: en la rima d’un sonet, damunt d’un escenari, en un poema visual o en un objecte trobat al carrer. Tot era poesia en transformació, tot era un joc de mans perpetu on la imaginació revelava noves finestres a la realitat.”

L’objectiu del concurs és representar fotogràficament la poesia de les petites coses quotidianes, crear poemes objecte que tinguin com a fons d’inspiració el nostre dia a dia, jugar amb les paraules i les imatges, generar objectes quotidians nous, etc.

Premis: Un jurat format per professors/es de diverses matèries  valorarà les qualitats artístiques i creatives de les fotografies. Els premis s’entregaran durant la Diada de Sant Jordi.  La relació dels premis és la següent:

–  Premi al millor treball de Batxillerat i al millor treball d’ESO.

– Premi Instagram a la millor fotografia etiquetada amb els hashtags #BrossaGF  @bibliogf

Requisits de participació: Podran participar-hi tots els membres de la comunitat educativa del centre educatiu amb fotografies realitzades pels propis participants (en cas de dubte s’haurà de demostrar l’autoria). Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, indistintament, en un format de 13×18 cm. S’admetran fotocomposicions, fotomuntatges i manipulacions fotogràfiques directes o indirectes.

Cada participant podrà presentar-hi la quantitat de fotografies que hi vulgui. Cada fotografia es muntarà sobre cartolina blanca o negra DIN A4. S’haurà de presentar dins d’un sobre on hi constin les dades del participant: nom i cognoms de l’autor/a i la seva relació amb l’institut (ex.: alumne de 3r ESO, mare d’alumne de 1r de BAT, professora, etc.)

Per participar en la categoria d’Instagram cal ser seguidor del perfil @bibliogf

Pel fet de participar en el concurs, tots els participants autoritzen l’INSTITUT GABRIEL FERRATER, com a organitzador, a fer la difusió que consideri oportuna de les fotografies, fent constar sempre les dades dels autors o autores i el fet que han estat presentades al concurs. Les imatges estaran exposades a la biblioteca durant el mes d’abril.

Terminis: les fotografies es podran lliurar a la biblioteca o pujar a Instagram fins el dia 5 d’abril de 2019.

Concurs al voltant del 200 aniversari de Frankenstein de Mary Shelley

spl-c005-6535_f87301dc

 

L’equip de biblioteca del centre organitza un concurs  al voltant de la figura de Frankenstein de Mary Shelley, tot celebrant el 200 aniversari de la seva creació.

Qui és Frankenstein?

És un personatge de ficció que va aparèixer a la novel·la fe Mary Shelley, Frankenstein o el modern Prometeu (1818). Es tracta d’una criatura creada a partir de parts de diferents cadàvers a qui se li atorga la vida gràcies a un experiment. Personatge intel·ligent, sensible i emocional. Serà rebutjat pel seu aspecte físic, fet que generarà una reacció violenta contra de la societat que l’ha creat.

Hi haurà dues categories:

A) CONCURS LITERARI

Es poden presentar relats fantàstics originals al voltant del personatge de Frankenstein (la seva creació, personalitat, evolució psicològica, episodis de la seva vida). L’extensió màxima és d’un full A-4 per les dues cares i poden ser escrits en qualsevol llengua impartida al centre.

B) CONCURS FOTOGRÀFIC/IL·LUSTRACIÓ

L’objectiu del concurs és representar amb imatges la personalitat de Frankenstein així com recrear moments de la seva vida, el món fantàstic i oníric. Es poden fer servir muntatges fotogràfics, collage, manipulacions, etc.

El concurs fotogràfic es farà utilitzant la plataforma d’Instagram. S’hauran d’etiquetar les imatges amb: #frankenstein_gf #bibliogf @insgabrielferrater i ser seguidor del perfil del centre.

Les il·lustracions hauran de presentar-se en un full A3. Es pot emprar qualsevol tècnica.

Premis:

Formar part de l’exposició al voltant de Frankenstein que es durà a terme durant el mes de desembre a la biblioteca. Els millors relats seran llegits a l’activitat “Contes de por” que s’organitzarà a l’octubre de 2019.

Pel fet de participar en el concurs, tots els participants autoritzen l’INSTITUT GABRIEL FERRATER, com a organitzador, a fer la difusió que consideri oportuna dels treballs presentats, fent constar sempre les dades dels autors o autores i el fet que han estat presentades al concurs.

Terminis: els treballs es podran lliurar a la biblioteca o pujar a Instagram fins el dia 23 de novembre de 2018 (biblioteca).